Començem les entrevistes de l’any 2020 amb una xerrada amb l’Isidre Padrós, secretari i membre de la junta del Gremi.

Avui l’Isidre, més que parlar de la seva botiga, vol fer una reflexió sobre el Gremi parlant-nos de tres temes:

  • LaHistòria del Gremi
  • La marca Gremi Descans
  • El futur de la  “D” de descans com a imatge comercial. 

(Com que la xerrada té força contingut l’hem dividia en dues parts)

Parlem dels origens, la història del Gremi.

Pel que fa a l’origen del Gremi de Matalassers, les fonts orals afirmen que el de Barcelona és el més antic dels gremis de matalassers d’Europa. No obstant, malgrat la primera referència escrita que s’ha conservat als arxius històrics de la ciutat data de l’octubre de l’any 1444, Teresa Vinyoles afirma que en un fogatge de Barcelona fet a finals del segle XIV, apareix documentat el Gremi de Matalassers i Vanovers.
Per altra banda, segons un estudi de Carme Batlle, es dóna una relació amb els noms dels mestres artesans de vint-i-nou oficis existents entre 1445-1452, destacant els matalassers amb catorze mestres reconeguts en total.

En aquest document del 1444, s’especifica la regulació del Gremi per part de Mossèn Bernat Esplugues, Cavaller i Veguer de Barcelona i del Moianès, així com Pere de Torrent, el Batlle de la ciutat (representant del rei i garantia la seguretat dels comerciants, dels gremis i dels seus ajudants per tal de protegir-los de l’especulació i regularitzar els preus i els productes) que ordenaren els consellers i prohoms de Barcelona per a la conservació de l’ofici de matalasser, prohibint la realització de la tasca a la gent que no pertanyés al Gremi sota pena de cent sous barcelonesos.

En aquest document del 1444, s’especifica la regulació del Gremi per part de Mossèn Bernat Esplugues, Cavaller i Veguer de Barcelona i del Moianès, així com Pere de Torrent, el Batlle de la ciutat (representant del rei i garantia la seguretat dels comerciants, dels gremis i dels seus ajudants per tal de protegir-los de l’especulació i regularitzar els preus i els productes) que ordenaren els consellers i prohoms de Barcelona per a la conservació de l’ofici de matalasser, prohibint la realització de la tasca a la gent que no pertanyés al Gremi sota pena de cent sous barcelonesos.

El concepte de Gremi a Barcelona s’estableix arrel de la relació de veïnatge, que aboca als artesans a crear associacions inicialment “benèfico-social-religioses” per ajudar-se davant necessitats econòmiques i en cas de malaltia d’algun dels oficiants, a banda de protegir els seus drets com a treballadors i les seves produccions.

Amb aquesta introducció he volgut rememorar del Llibre oficial del Gremi de Matalassers el que representa històricament el nostre Gremi per a tots nosaltres.

Molts dels nostres Socis i Sòcies han nascut, s’han criats i format a la botiga, els nostres avantpassats matalassers van crear el que actualment és el Gremi de Matalassers, on es feia una vida pràcticament familiar.

El matalasser era un fantàstic artesà i basté del matalàs, pensem en l’esforç tan dur que representava fer un matalàs de llana en les condicions que es feien llavors (tant meteorològiques com d’espai a les botigues i hores de feina). A més representava amb orgull i lleialtat el Gremi de Matalassers.

Per tot això,  la Junta té la obligació histórica de fer memòria i d’explicar ben contents per que venim d’on venim,  desitgem doncs que les noves generacions respectin el treball dur i l’història de les nostres famílies, i més encara en aquest moments que tenim tanta competència al carrer.